Straling preventie


Alle straling is elektromagnetische energie. Alle soorten straling, van zonnestraling, röntgenstraling en radioactiviteit, tot aan straling van zendmasten, mobiele telefoons en WIFI-apparatuur, behoren tot het elektromagnetisch spectrum.
Veel mensen zijn gevoelig voor elektromagnetische energie. Zij lijden aan Elektro Hypersensitiviteit (EHS) en hebben straling gerelateerde gezondheidsklachten.
TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspanningskabels, GSM-masten, TL-verlichting, magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen er niet meer omheen. Je eraan onttrekken, is bijna onmogelijk.
De straling van elektrische apparaten, natuurlijke stralingsvormen (waterlopen, Hartmannlijnen, kosmische straling), en hoogspanning/UMTS-masten, zorgen voor een omgeving met een overvloed aan positief-geladen ionen in de lucht. In tegenstelling tot deze positieve ionen, komen gezondheidsbevorderende negatief-geladen ionen juist veel meer voor in de natuur, zoals aan zee en in de bergen.